Artikelen door AimAtArt

Hoe haal je het beste uit je mensen in deze tijd?

In het kader van ‘Together in Tech’ zetten we afgelopen maanden via onze nieuwsbrieven en website een prikkelende brainteaser uit. Eén van de stellingen daarin: ‘Ik voel me in mijn werk soms meer robot dan mens’. Gelukkig is een grote meerderheid het hiermee oneens. Toch concluderen we uit diezelfde vragenlijst ook dat volgens een meerderheid […]

3 voorwaarden om ‘Together in Tech’ te laden in jouw organisatie

Waar de één vindt dat de versmelting tussen mens & technologie voor saamhorigheid zorgt, wakkert het volgens de ander juist gebrek aan empathie aan. De uitkomsten van onze online vragenlijst hierover laten een grote verdeeldheid zien. Een verdeeldheid die ook naar voren kwam toen wij met directies van verschillende organisaties over ‘together in tech’ in […]

Hoe ga je om met tech-afhankelijkheid?

Dit najaar onderzoekt AimAtArt met ‘Together in Tech’ hoe je met tech en mens de versnelling naar een futureproof organisatie kan maken (het programma vind je hier). Een ‘always on’-mentaliteit speelt hierin een bijzondere rol. Hoewel we de vruchten lijken te plukken van het thuiswerken, zoals meer flexibiliteit, meer aandacht voor familie en meer tijd […]

Together in Tech

Afgelopen maanden is onze wereld op zijn kop gezet. Ontwrichting op alle fronten. Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen ongeschonden uit de strijd komt, maar juist deze disruptieve periode benut als versneller? Niemand heeft hier nog het antwoord op. De combinatie van uitdagingen is totaal nieuw. Dat vraagt dus ook om een onorthodoxe aanpak. En […]

Musea weer open: where to go?

Musea zijn sinds 1 juni weer open en dat is goed nieuws! Wanneer je kijkt naar het huidige tentoonstellingsaanbod, valt op dat het bewust of onbewust goed past bij de huidige wederopbouw situatie. Musea lijken zich bewust van de unieke rol die ze in deze fase vervullen. Met de originele blik van kunstenaars worden relevante […]