Now is the time. Re-think your Impact!

De donuteconomie, de nieuwe economie, de betekeniseconomie. Allemaal relatief nieuwe economische modellen die we steeds vaker voorbij zien komen. Wat ze gemeen hebben met elkaar? Ze pleiten ervoor dat het radicaal anders moet. Maar hoe dan? Om ons die nieuwe economie voor te kunnen stellen, hebben we verbeeldingskracht nodig. En laat dat nu iets zijn dat kunstenaars bij uitstek hebben. Van 9 mei t/m 25 september 2022 is in Het HEM in Zaandam de perfecte tentoonstelling te zien. Chapter 5IVE, gebaseerd op het gedachtegoed van Rem Koolhaas en Samir Bantal, helpt je om je verbeeldingskracht aan te zetten en zo die nieuwe economie een stukje dichterbij te halen.

Ecologie als uitgangspunt

In al die nieuwe economische modellen zien we een grote rol voor de ecologie. Zo zien we in de betekeniseconomie dat ecologie het uitgangspunt vormt. ‘We moeten ons niet alleen druk maken om onze eigen soort, maar om alle soorten en zorgen dat ons ecosysteem met al die levensvormen kan floreren.’, aldus betekeniseconomie-expert Kees Klomp verbonden aan de Hogeschool Rotterdam.

Het thema ecologie zien we ook duidelijk terugkomen in Chapter 5IVE. Een mooi voorbeeld is het werk ‘Tree Mountain – A Living Time Capsule – 11.000 Trees, 11.000 People, 400 years’ van ecologisch kunstenaar Agnes Denes. Op de plek van een oude steengroeve in Finland werden 11.000 bomen geplant door 11.000 mensen van over de hele wereld. Het project had als doel om milieuschade te herstellen en mensen bewust te maken van hun impact. Voor minimaal 400 jaar is het bos een beschermd gebied. Elke planter heeft een certificaat ontvangen waarin staat dat diegene verantwoordelijk is voor die ene boom. Het is een erfbaar document en gaat dus over van generatie op generatie. Uniek dat hiermee zo duidelijk wordt gemaakt wat onze invloed is op toekomstige generaties.

Op welke manier ben jij bezig met toekomstige generaties?’

Sociale prioriteiten

In de donuteconomie van Kate Raworth zien we dat 12 sociale prioriteiten het fundament vormen voor haar model, gebaseerd op de universele rechten voor de mens. Dit zijn: voedsel, gezondheid, inkomen en werk, politieke inspraak, sociale gelijkheid, sekse gelijkheid, huisvesting, netwerken, energie en water. Deze 12 pijlers hebben we als mensheid minimaal nodig voor welzijn.

Ook deze sociale prioriteiten hebben een plek binnen Chapter 5IVE. In het werk ‘Agrilogistics’ van filmmaker Gerard Ortín Castellví kijken we naar de hyper-innovatieve agrarische bedrijvigheid in het Westland: een van de meest intensieve landbouwgebieden ter wereld. Indrukwekkend en tegelijk ook nog onwerkelijk om te zien hoe robots en apparaten planten sturen en beïnvloeden om hun output te optimaliseren. Tijdens de film zien we langzaam geiten, koeien en kippen de fabriek binnenkomen en het hyper-efficiënte proces in de war schoppen. Het roept vragen op over onze manieren van productie, consumptie en distributie van voedsel. Hoe willen we die productie vormgeven? En op welke manier willen we technologie daarvoor inzetten? Hoe is de balans tussen beheersen en loslaten?

Nieuwe waarde: Re-think your Impact

Succes van organisaties wordt nu nog vaak bepaald op basis van hoeveel financiële waarde de organisatie creëert. Maar mensen met enig fingerspitzengefühl voelen het al aankomen: dit gaat veranderen. In de toekomst wordt er volgens de nieuwe modellen naast financiële waarde vooral gekeken naar de bijdragen die de organisatie levert aan het oplossen van sociale en ecologische uitdagingen. Kortom, now is the time! Stel jezelf de volgende vraag:

Hoe staat het met de maatschappelijke positie van mijn organisatie?

Ons programma Re-think your Impact vormt een mooi vertrekpunt om dit (opnieuw) op de kaart te zetten. We nemen je mee naar Het HEM in Zaandam en duiken in het gedachtegoed van Samir Bantal en Rem Koolhaas die hun blik radicaal kantelden van stad naar platteland. Zij zagen dat juist daar de grote veranderingen in onze manier van leven plaatsvinden. Nieuwe perspectieven, ervaringen en inspiratie gegarandeerd!

Meer weten over ons programma? Lees hier meer over Re-think your Impact of neem contact op met Emilie Vermeer.

De AimAtArt museum landkaart van 2022

 

1. Eye Amsterdam februari t/m mei 2022
Het Eye slaat vanaf februari de handen in één met Guido van der Werve. In de expositie ”Palpable Futility” daagt de eigenzinnige filmmaker je uit om na te denken over de (on)zin van je bestaan. Als hoofdrolspeler in zijn eigen films legt hij vast wat een schitterende worsteling het leven soms kan zijn.

2. Het HEM Zaandam vanaf mei 2022
Ieder jaar voegt het HEM een hoofdstuk toe aan de exposities van het museum. Voor dit voorjaar is het de eer aan het duo Rem Koolhaas en Samir Bantal. Hoewel het museum nog in een diepe winterslaap verkeerd, zijn de mannen al druk bezig met het vormgeven van hun expositie. De invulling van de expo is nog een geheim, maar de eerdere expositie van het duo in het iconische Guggenheim in New York maakt ons in ieder geval zeer nieuwsgierig.

3. Stedelijk Museum Schiedam mei t/m september 2022
Wie behoefte heeft aan een overweldigende expositie moet een bezoek brengen aan het Stedelijk Museum in Schiedam. Kunstenaar Zoro Feigl neemt je mee in zijn creatieve brein waar hij speelt met de wetten van de natuur. Vloeistof die omhoog kruipt? Je zou denken dat het niet kan, maar Feigl laat zien dat het mogelijk is. En dat is pas het eerste kunstwerk wat je ziet bij binnenkomst.

4. NXT Museum Amsterdam
Technologie heeft een blijvende verandering op ons dagelijks leven. Ruimte en tijd worden uitgedaagd door de mogelijkheden van technologische ontwikkeling. Hoe de samenleving deze verregaande veranderingen ervaart? Dat zie je in het NXT.

Kortingscode 20%: AIMATARTXNXT

5. RADIUS Delft September t/m november 2022
Even genoeg van het World Wide Web? Ga dan vooral eens kijken bij de expositie over het Wood Wide Web. De expositie ”Verstrengeld Leven: Het Bos als Neuraal Netwerk” in het RADIUS duikt in de wondere wereld onder onze voeten. Een netwerk van wortels, schimmels en planten die verrassend veel gemeen hebben met ons eigen zenuwstelsel.

6. Kröller Muller Otterlo t/m 27 februari 2022
Het Kröller Muller nodigt ieder half jaar een kunstenaar uit om een expositie te maken op basis van de directe omgeving van het museum. Kunstenaar Anne Geene trok de natuur in en verzamelde alles wat haar voor de voeten kwam met een eigenaardigheid. Al snel blekende eigenaardige objecten veel gemeen te hebben. Geene daagt je uit om na te denken over de drang tot verzamelen, orde en structuur.

7. Bonnefanten Museum Maastricht t/m mei 2022
In tijden van verdeeldheid daagt de Franse kunstenaar Laure Prouvost je uit om na te denken over de vraag ‘wat verbindt ons?’. De expositie ”Deep See Blue Surrounding You”  dompelt je bijna letterlijk onder in een droomachtige wereld die je perspectief biedt voor een ideaal elders. Maar vergis je niet, Prouvost is ook kritisch en scherp activistisch. Genoeg stof tot nadenken dus!

8. Fries Museum Leeuwarden t/m maart 2022
In het hoge Noorden speelt zich iets schitterends af. Onder de noemer ”It’s possible to raise the ceiling a bit” onderzoekt Russisch kunstenaar Taus Makhacheva hoe traditie en vooruitgang zich tot elkaar verhouden op globale maar juist ook op lokale schaal.

9. Kunsthal Rotterdam t/m mei 2022
Praten we over innovatieve geesten, dan praten we over Alexander Calder. Als vernieuwer in de moderne kunst prikkelde hij latere generaties om een geheel nieuw tijdperk in te luiden. Naast twintig sculpturen van de meester zijn tien hedendaagse kunstenaars betrokken bij de expositie. Een expositie vol verbluffende werkelijkheden en zintuigelijke prikkelingen.

10. Voorlinden Wassenaar mei t/m september 2022
De laatste expositie is te vinden in het mooie Wassenaar. Hier speelt Antony Gormley met creëren van bewustzijn over je eigen lichaam. Als bezoeker ben je zelf onderdeel van de expositie waar fysieke interactie met de sculpturen centraal staat. Een uitgelegen kans voorzelfreflectie en bezinning.

Now is the time: Tijd voor nieuw leiderschap.

De grote opgaven van vandaag en morgen vragen om experiment en lef. Leiders die zichzelf en elkaar uitdagen, verkennen nieuwe richtingen en creëren zo enigszins grip op de steeds veranderende wereld. Laat veranderingen en technologische ontwikkelingen over je heenkomen en speel er flexibel op in. Dat spelen en experimenteren ga je vanzelf doen als je de kunstenaarsmindset toepast.

Niet werken, maar spelen!

Waarom we ons bij AimAtArt laten inspireren door kunstenaars? Vanwege hun vernieuwende mindset! Vandaag nemen we jullie mee in de gedachten van een wel heel bijzondere kunstenaar. Iemand die als geen ander wist te shockeren met zijn radicale ideeën, iemand die in 1950 met het idee kwam dat robots al het werk moeten doen en iemand die vond mensen alleen nog maar moeten spelen. Weet jij al over wie ik het heb?

Ik heb het over Constant Nieuwenhuys! Hij was lid van de CoBrA-groep, maar staat vooral bekend om zijn project ‘New Babylon’, waar hij vanaf de jaren 50 bijna twintig jaar aan werkte. In deze tijd ontwierp hij onder andere maquettes, schilderijen en films waarmee hij zijn visie op de stad van de toekomst presenteerde. Door op onderstaande afbeelding te klikken, kan je hierover een video bekijken.

In deze stad staat de ‘homo ludens’ centraal, oftewel: de spelende mens. In deze stad zou de mens enkel creatief werk doen. Ik hoor je al denken, wie doet de rest van het werk dan? Robots! Dit antwoord is eigenlijk meer van deze tijd dan van zijn tijd. Volgens Constant was het heel belangrijk om ook in de stad ruimte te creëren voor deze spelende mens. Zo waren er geen saaie kantoorpanden, maar bestond zijn stad uit één collectieve levensruimte. Een soort speelparadijs!

Een ander vernieuwend idee van Constant over New Babylon, de stad van de toekomst, had betrekking op auto’s. Auto’s zijn in eerste instantie ontworpen zodat mensen vaart konden maken, en zich snel konden bewegen van de ene plek naar de ander. Maar omdat zoveel mensen een auto hadden aangeschaft, stonden er in elke straat wel auto’s, waardoor vaart maken bijna niet meer mogelijk was. Het oorspronkelijke doel van de auto werd dus niet meer gediend. Constant benoemde dat in dit geval het individualisme van de mens het collectieve creatieve leven in de weg stond. Het zou veel beter zijn als niet iedereen voor zichzelf een auto kocht, maar als auto’s van collectief bezit waren!

Wat zo bijzonder is aan de ideeën van Constant, is dat ze in 2021 nog steeds vernieuwend en relevant zijn. En dat het super waardevol en leerzaam is om zoals Constant na te denken, omdat we zo zelf ook op de troepen vooruit kunnen lopen! Maar hoe maak je de Constant in je collega’s wakker? Tijdens onze New Perspectives sessies dagen we jou uit om vooruitstrevend te denken, het gewone te bevragen en anderen te inspireren.

Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met Emily de Valk.

Geschreven door: Wies Jansen Holleboom

Reflecting Forward; Kunst als tool voor reflectie en toekomstperspectief

2020 vraagt veel van ons. Steeds worden we verplicht ons aan te passen aan veranderende situaties. Gelukkig konden velen van ons de afgelopen weken weer even op adem komen, maar hoe zorg je er nu voor dat je de lessen van voor de zomer meeneemt naar de toekomst? Voor een goede opstart na de zomer is het belangrijk om stil te staan bij de weg die is afgelegd om dit punt te komen. Hoe hebben jij en je collega’s de afgelopen tijd ervaren? Wat heb je als organisatie geleerd? Om vooruit te komen moet je immers eerst weten waar je staat en waar je vandaan komt. Vanuit daar kan je bepalen welke richting je op wilt.
Een uiterst geschikte locatie om hierover na te denken is kunst- en landschapspark Land Art Delft. Weg van het scherm en op 1,5 meter!
In dit artikel nemen we je mee langs twee werken uit het park en staan we even stil bij het nu.

 

Stilstaan bij beweging

In een eerder artikel, een interview met Roy Sijbom, kwam al naar voren dat het juist nu belangrijk is om oog te hebben voor de behoeftes en uitdagingen van medewerkers. Ondersteuning bieden in deze behoeftes en uitdagingen schept vertrouwen en draagt op lange termijn bij aan het succes van jouw organisatie. Wat vond je van de ontwikkelingen binnen jouw organisatie? ‘Tijdperk I’, een werk van Nederlands kunstenares Ann Derkx, nodigt uit om hier op een leuke manier over in gesprek te gaan. Het werk bestaat uit twaalf stenen waar elk een ander woord op staat: eeuwig / toen / begin / tel / nacht / is / nu / einde / al / eens / voorbij / dag. Omdat de stenen in willekeurige volgorde zijn geplaatst kan iedereen elk woord naar eigen inzicht interpreteren. Welk woord vangt jouw ervaringen van de afgelopen tijd het beste? Zouden collega’s bij hetzelfde woord gaan staan, of denken die er toch anders over?

  

Ann Derkx, ‘Tijdperk I’                                                                     Toshitaka Nischizawa, ‘As Is’, 2013

 

Een nieuw begin

De coronaperiode heeft de vrijheid in zekere mate beperkt. Tegelijkertijd moesten we met zijn allen op zoek naar nieuwe wegen. Dit brengt kansen. Door oude patronen en gewoontes te herzien ben je wellicht tot nieuwe inzichten gekomen. Misschien kun je tijdens je volgende buitenwandeling eens nadenken over de volgende vraag: “Welke positieve ontwikkelingen van de afgelopen periode kun en wil je als organisatie meenemen naar de toekomst?” As Is’, een werk van Japans kunstenaar Toshitaka Nishizawa, prikkelt je om hierover na te denken. Voor dit werk gebruikte hij boomstammen, met elk een eigen verleden in het landschap. De gigantische blokken zijn zo nauwkeurig gerangschikt dat er als het ware een nieuwe boom is ontstaan. Ook hebben wij met eigen ogen kunnen zien dat de stammen vol zitten met bronnen van nieuw leven. Paddenstoelen, nieuwe planten die uit de stammen groeien en de talloze insecten doen denken aan een nieuw begin. Ben jij degene die jouw organisatie ook naar nieuwe wegen leidt?

 

Tijd voor reflectie!

Nu de zomer bijna voorbij is en veel bedrijven weer full speed aan de slag gaan, is het ontzettend belangrijk om vanuit dezelfde visie te vertrekken. Land Art Delft heeft zich hierbij bewezen als toplocatie voor reflectie en verbinding. Een unieke plek middenin de Randstad waar wij omringd door kunst, natuur en elkaar op anderhalve meter reflecteerden op de afgelopen periode.
Hopelijk hebben deze werken inspiratie geboden om het gesprek aan te gaan over het verleden, heden en de toekomst van jouw organisatie of team. Benieuwd hoe je nog meer richting kan geven aan de toekomst? Lees dan Moving Forward: geef richting!

Is jouw organisatie ready to reflect foward? Neem dan contact op met femke.lemmens@aimatart.nl

Credits
Ann Derkx, ‘Tijdperk I’
Toshitaka Nischizawa, ‘As Is’, 2013

 

 

Q&A met Carmen van Loyens & Loeff: over creativiteit en haar ervaring met AimAtArt

We spraken Carmen van Loyens & Loeff over haar creativiteit en ervaring met AimAtArt. Hoe zijn zij en haar team gestimuleerd door de Toekomst Booster van AimAtArt?

 

Wie ben je en wat is jouw link met creativiteit?

“Mijn naam is Carmen en ik werk inmiddels drie jaar als Learning & Development adviseur bij Loyens & Loeff. In mijn werk heb ik dagelijks te maken met creativiteit. Ons doel is om een (werk)omgeving te creëren waarin iedere dag geleerd wordt. Dit doen wij door onze medewerkers te prikkelen en te inspireren met een gevarieerd en modern aanbod van interventies.”


Waar haal jij je eigen inspiratie en creatieve prikkels vandaan?

“Ik haal mijn inspiratie en creatieve prikkels uit interactie met anderen, boeken, muziek, kunst; eigenlijk alles om me heen. Daarnaast haal ik veel inspiratie uit de opleiding ‘Leren & Innoveren’ die ik momenteel volg; leren en innoveren zijn namelijk onafscheidelijk met elkaar verbonden!”


Is creativiteit iets wat jij triggert bij je collega’s? En zo ja, waarom vind je dit belangrijk?

“Wij vinden het belangrijk om vernieuwend te blijven in onze projecten. Wij zijn een team waarin we elkaar vertrouwen, waardoor wederzijdse feedback heel natuurlijk verloopt. Dit maakt dat we elkaar continu betrekken en uitdagen op de output die we leveren.”

 

De Toekomst Booster was voor ons een goed moment voor reflectie. Door kunst leer je anders naar een vraagstuk te kijken waardoor je andere verbanden legt.

 

Kun je iets vertellen over jouw ervaring met de Toekomst Booster-sessie van AimAtArt?

“De Toekomst Booster was voor ons een goed moment voor reflectie. COVID-19 heeft ons (aanbod) flink door elkaar geschud en het was alle zeilen bijzetten. Door kunst leer je anders naar een vraagstuk te kijken waardoor je andere verbanden legt. Dit heeft ons gebracht dat we echt even konden uitzoomen van de dagelijkse praktijk en met een helikopter-view naar de vraag konden kijken.”

Wat heeft de sessie opgeleverd voor jou/je team/Loyens&Loeff?

“Deze sessie heeft ons gebracht dat we, eigenlijk voor het eerst, met elkaar in gesprek gingen over ons beeld van waarde toevoegen in de organisatie. Eigenlijk is dit essentieel om als team van elkaar te weten, zodat je vanuit daar je projecten en werkzaamheden kunt prioriteren!”

 

Ook een stap maken met de visie en creativiteit van jouw team? Lees hier hoe wij jullie hierbij kunnen helpen!

Kunstwerken die helpen om grip te krijgen op deze tijd

We raken er niet over uitgepraat. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op ons dagelijks leven en op onze manier van werken. De grote paniek die gevoeld werd aan het begin van deze crisis ligt echter achter ons. Het is nu tijd voor de ontwikkeling van toekomstperspectieven en vooruitgang! Met het vermogen om hun unieke blik op de wereld visueel te maken kunnen kunstenaars ons daar een handje bij helpen. In dit artikel zoomen we in op drie perspectieven. Leer over hoe we in het verleden vernieuwing aanjoegen, hoe de wereld er na corona uitziet en ontdek hoe ver digitale mogelijkheden kunnen reiken.

Een terugblik is een blik vooruit

Giacomo Balla schetste al in 1912 hoe wij de wereld de afgelopen jaren zouden gaan ervaren. Hij was een belangrijk vertegenwoordiger van het futurisme, een kunststroming ontstaan in de aanloop naar de eerste wereldoorlog. De futuristen waren gefascineerd door de veranderende wereld en idealiseerde alles wat modern, vooruitstrevend en snel was. Dit is terug te zien in Dynamism of a Dog on a Leash, 1912. Verschillende bewegingsfasen worden tegelijk weergeven, waardoor de illusie van beweging ontstaat. De voorspelling van de futuristen is uitgekomen. Dit is precies het opgejaagde gevoel dat we ervaren als we onszelf van meeting naar meeting bewegen. Covid heeft dit wezenlijke aspect van ons leven doen kantelen. Wat voor rol speelde beweging en snelheid voor jou in het realiteitsbeeld voor corona? En welke rol speelt het nu? Balla heeft door het vastpakken van de tijd een inkijkje gegeven in de toekomst. Welke visualisatie past volgens jou bij het toekomstige tempo van jouw organisatie?

The World After

Een andere kunstenaar die ons kan helpen een voorstelling bij de toekomst te maken is Yaïr Callender. De Oude kerk in Amsterdam heeft in samenwerking met kunstmagazine Mister Motley een digitaal project, The World After, opgezet waarbij kunstenaars ingaan op hoe de wereld er na corona uit zou kunnen komen te zien.

Callender maakte hiervoor een video waarin hij stap voor stap laat zien hoe hij een origami vogeltje in elkaar vouwt. Het staat symbool voor de verveling tijdens het thuiszitten, maar tegelijkertijd schuilt er ook hoop in. Yaïr Callender ziet schoonheid in isolement, omdat we tijd hebben om tot onszelf te komen en te reflecteren op de periode hiervoor. Die mogelijkheid tot reflectie biedt kansen voor de toekomst. Welke positieve ervaringen van de afgelopen maanden kun en wil jij meenemen naar de toekomst? Wat zijn de dingen waar je dankbaar voor bent?

Bekijk de video door op deze link te klikken:

Een virtuele toekomst?

Het digitale modehuis The Fabricant is ook op ontdekkingsreis naar de wereld van morgen. Zij maken stappen richting een duurzamere mode-industrie door zich te specialiseren in het maken van digitale kleding. Ze creëren ervaringen waarbij een fysiek kledingstuk niet langer nodig is. Je kan het je misschien niet voorstellen, maar de eerste digitale jurk ‘Iridescence’ werd vorig jaar al voor 9500 dollar verkocht. Mensen besteden steeds meer tijd online en uiten zichzelf binnen verschillende online contexten op verschillende manieren. Het aanschaffen van digitale kleding om die verschillende identiteiten tot uiting te brengen is zo’n gekke gedachte niet meer. Hoe koppel je deze visie naar je eigen organisatie? Nu kantoorruimtes slechts een deel van de capaciteit kunnen benutten en grootschalige evenementen voorlopig niet mogelijk zijn wordt men geprikkeld om na te denken over andere mogelijkheden. Vergaderen of een teamuitje met een VR bril op, zie jij het al voor je? Eerder misschien niet, maar de coronacrisis heeft meerdere deuren op een kier gezet. Ben jij degene die deze deuren verder opent?

The future is now!

Nieuwe visies op de wereld van morgen. Geen antwoorden, maar perspectieven. Perspectieven die jij met je team mag aanschouwen en waar jij verder op mag kauwen. Hopelijk bieden deze werken inspiratie om het gesprek te voeren om oplossingen te creëren voor jouw organisatie. Bedenk welke plek tempo, reflectie en digitalisering krijgen binnen jouw toekomst. Neem contact met ons voor meer inspiratie!

Credits:
Giacomo Balla, ‘Dynamism of a Dog on a Leash’, 1912
Yaïr Callender, ‘The World After’, 2020
The Fabricant, ‘Iridescence Digi-Couture Dress’, 2019

Oog op morgen: Tijd om toekomstperspectief te creëren!

Welk type leiderschap is nodig om vooruit te kijken en toekomstperspectief te bieden in organisaties? Over deze vraag gingen wij in gesprek met Roy Sijbom (PhD. Economics and Business – Human Resource Management & Organizational Behavior). We merken dat mensen – nu de eerste dreiging, onzekerheid en verwarring lijken weg te ebben – weer behoefte krijgen aan perspectief. Van het alleen maar overleven, naar vooruitkijken. Vanuit deze behoefte komen er vragen gericht aan het leiderschap: Hoe nu verder? Waar vinden we moed en vertrouwen om verder te gaan? Wat biedt de toekomst?

Als leidinggevende vervul je een cruciale rol bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. In dit artikel bieden we jou daarom handvatten om ook in deze fase, waarin vooruitkijken en toekomstperspectief van belang zijn, verder te bouwen aan jouw organisatie en effectieve teams. We bespreken drie belangrijke focuspunten: het accepteren van de onwetendheid, aandacht hebben voor de behoeftes van je medewerkers en weten waar jouw organisatie voor wil staan.

Accepteer je onwetendheid!

Een crisis kenmerkt zich door onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst. In crisistijden richt iedereen zich aanvankelijk op de leidinggevende. Wat mogen we? Wat moet ik doen? Er komt een moment waarop mensen weer geïnspireerd, gemotiveerd en geactiveerd willen worden. Hoe gaan we nu verder? Als leidinggevende weet je wellicht op dit moment ook niet precies wat je moet doen en ervaar je dat het lastig is uitzicht en richting te geven aan je mensen. Wees transparant over deze onwetendheid en stel je kwetsbaar op. Gebruik de onwetendheid om je organisatie en mensen te betrekken bij het bijstellen van je koers.

Heb aandacht voor de behoeftes van je medewerkers!

In deze tijd is het meer dan ooit van belang oog te hebben voor de behoeftes en uitdagingen van je mensen. Je kunt in deze nieuwe omstandigheden niet automatisch hetzelfde van je mensen verwachten als voor de crisis. Als leidinggevende heb je nu de belangrijke rol van facilitator, om je mensen te ondersteunen waar nodig. Op de lange termijn is deze ondersteuning van cruciaal belang voor het vertrouwen van je mensen en daarmee voor het succes van jouw organisatie.

Weet waar jouw organisatie voor wil staan!

In deze fase is het waardevol om als organisatie goed voor ogen te hebben waar je voor wil staan. Als je altijd benadrukt dat je werknemers centraal staan, is dit de juiste tijd om deze woorden waar te maken. Dit is het moment om je visie en waarden om te zetten in zichtbare daden. Hiermee bouw je aan de geloofwaardigheid van jouw organisatie en aan het behalen van je lange termijn doelen.

Kortom, door als leidinggevende open te zijn over je onwetendheid, oog te hebben voor je mensen en goed na te denken over waar je voor wil staan als organisatie, bouw je aan een organisatie die succesvol de toekomst tegemoet treedt. Een organisatie die toekomstperspectief biedt!

 

Dit is ons tweede interview met Roy Sijbom, klik hier om het artikel over Verbinding en Creativiteit te lezen.

Wil jij weten wat je als leidinggevende nog meer kunt doen om jouw organisatie een toekomstperspectief te bieden? Neem dan contact met ons op! femke.lemmens@aimatart.nl

Q&A met wetenschapper Roy Sijbom van de UvA: over verbinding en creativiteit

Wat kan je als leidinggevende doen om de verbinding en creativiteit in stand te houden in deze periode? Sommigen van ons zullen de komende periode (deels) teruggaan naar kantoor, maar velen blijven nog een langere tijd vanuit huis werken. In vervolg op het artikel Hoe bouw ik aan effectieve teams en stimuleer ik creativiteit op afstand? 3 tips! hebben we Roy Sijbom (PhD. Economics and Business – Human Resource Management & Organizational Behavior) hierover geïnterviewd. In dit artikel is het interview terug te lezen met drie praktische tips.

 

Wat denk jij dat het belang is van verbinding voor teams in deze periode? 

Ik denk dat verbinding cruciaal is. Zo geeft menig persoon aan, dat het contact met anderen momenteel het meeste gemist wordt. Een van onze basisbehoeften is de need for belongingness, die stelt dat wij mensen graag ergens onderdeel van uit willen maken. Vertaald naar de werkcontext worden mensen gemotiveerd en geïnspireerd door het hebben van een gezamenlijk doel en het onderdeel uitmaken van een team. Doordat er tot nu grotendeels vanuit huis gewerkt wordt, lijkt het gevoel van verbinding, door een gezamenlijk doel of het uitmaken van een team, veranderd te zijn. Als leidinggevende is het belangrijk om op dit gevoel in te spelen en een helpende hand te bieden waar nodig.

 

Wat denk jij dat het belang is van creativiteit voor teams in deze periode?

Ik ben van mening dat naast verbinding ook creativiteit erg belangrijk is. De huidige periode biedt ruimte voor een radicale herziening van onze oude gewoonten. We opereren opeens in een compleet ander speelveld, waarin zowel goede als slechte gewoonten uitvergroot worden. Als je als team al goed draaide en open met elkaar communiceerde, zal op afstand werken momenteel waarschijnlijk redelijk goed gaan. Wanneer er al frictie was in het team of doelen niet helder waren, zal dit nu meer dan ooit naar voren komen. Als leidinggevende is het van belang het creatieve potentieel van je mensen te faciliteren om goede gewoonten verder uit te bouwen en afscheid te nemen van slechte gewoonten. Op deze manier kan juist deze tijd nieuwe deuren openen.

 

Wat kan een leidinggevende doen om verbinding en creativiteit op afstand te waarborgen?

Ik denk dat leidinggevenden hier invloed op uit kunnen oefenen door een rolmodel te zijn, door een psychologisch veilige werkomgeving te creëren en door interactie te stimuleren.

 

Rolmodel zijn

Als leidinggevende speel je een cruciale rol in het ontwikkelen van sociale normen, die bepalen wat normaal is en hoe je met elkaar omgaat. Aangezien er momenteel in een rap tempo veel verandert, is het van belang dat je actief de sociale normen en het hieraan verbonden gewenste gedrag laat zien. Herhaling is hierin key! Alsmaar de boodschap herhalen en de norm bekrachtigen. Het hebben van gemeenschappelijke sociale normen versterkt de verbinding in teams.

 

Psychologische veiligheid creëren

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving. Een omgeving waarin mensen dingen kunnen delen die afwijkend en vernieuwend zijn. Je kan je mensen activeren en de juiste sfeer te creëren door bijvoorbeeld een afwijkende mening van iemand uit te lichten en positief te bekrachtigen. Psychologische veiligheid bevordert het vertrouwen in een groep, wat weer invloed heeft op de creativiteit van je mensen. Vertrouwen verstrekt namelijk ruimte voor andere perspectieven en voor nieuwe ideeën.

 

Interactie stimuleren

Als leidinggevende is het belangrijk om interactie tussen je mensen te stimuleren. Zorg ervoor dat de mensen die niet uit zichzelf het woord nemen, gehoord worden tijdens een online meeting. Laat mensen van verschillende afdelingen in contact komen met elkaar. Op deze manier komen je mensen in aanraking met verschillende perspectieven. Hoe kijkt mijn collega hiertegen aan? Hoe wordt er vanuit een andere afdeling tegen deze kwestie aangekeken? Diversiteit is cruciaal voor creativiteit. Door op een andere manier tegen zaken aan te kijken, verbreed je je blikveld en ontstaan er nieuwe inzichten.

 

Ben je geprikkeld door dit artikel en wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek! femke.lemmens@aimatart.nl
Lees  ook ons voorgaande artikel over leiding geven op afstand:  Hoe bouw ik aan effectieve teams en stimuleer ik creativiteit op afstand? 3 tips!

Laat je inspireren door het onverwachte en behoud de koers

In een wereld van talloze ontwikkelingen is het bepalen van een strategie als bedrijf nog nooit zo moeilijk geweest. Toekomstige ontwikkelingen zijn nauwelijks meer in te schatten of te berekenen. Wie wist begin dit jaar dat de wereld beheerst zou worden door de coronacrisis? Uitgewerkte meerjarenplannen hebben dan ook weinig nut. Hoe houd je koers en op basis van welk kompas maak je keuzes die bij jouw bedrijf passen? De oceaan kan als mooie metafoor dienen voor het beantwoorden van deze vragen.

Oceaan als inspiratiebron

De filminstallatie ‘Osedax’ van kunstenaars Edgar Cleijne en Ellen Gallagher is hier een mooi voorbeeld van. Dit werk vormde het middelpunt in de tentoonstelling Other Wordly in het Fries Museum. In de video wordt de bezoeker meegenomen naar de bodem van de zee met al zijn betoverende zeedieren en en wildgroeiende planten. Belangrijk onderdeel zijn de zogenoemde ‘borstelwormpjes’ die hier leven. Een plek waar je niet meer dan donkerte en verdwaalde wildgroei verwacht. Niets is minder waar. De kunstenaars raakten geïntrigeerd door de sensatievolle manier waarop de wetenschappelijke ontdekking van deze beestjes in het nieuws werd gebracht. Een waar sciencefiction verhaal.

Onderzoek op onbekende plekken

Wetenschappers deden research op deze ogenschijnlijk ‘dode’ plekken. Uit onverwachte hoek ontdekten ze nieuw leven. De piepkleine wormpjes zijn ontstaan uit de overgebleven botten van dode walvissen die naar de bodem zijn gezonken. De borstelwormpjes zijn één voorbeeld. Om hen heen huist zich een heel ecosysteem met zeekomkommers, steenvissen, kogelvissen, noem het maar op. Tot voor kort was de bodem van de oceaan onbekend terrein. Met deze ontdekkingen moesten wetenschappers hun verwachtingen over de oceaan opzijzetten. Tot nu toe is nog maar vijf procent van de zeebodem in kaart gebracht. Wellicht geldt ditzelfde voor jullie als bedrijf. Wat brengt de toekomst als je verder kijkt? Wat zijn de ‘dode’ plekken binnen jullie branche? Hoe kan je jouw mensen stimuleren om verder te kijken dan bekend terrein?

Verschillende perspectieven

In de video van Edgar Cleijne en Ellen Gallagher kruip je in het gigantische lichaam van een walvis dat naar beneden zinkt. Onderweg naar de bodem zie je van alles: rondvliegende planten, uitvergrote wormpjes, waterwezens en zeewier. In de verte zie je een booreiland en een zinkend schip. Je zakt naar de zeebodem en deint tegelijk mee met de beweging van de golven en ziet de vogels over het wateroppervlak vliegen. Dit dubbele perspectief biedt ook inspiratie. Afhankelijk van je perspectief zie je andere dingen. Wat zie je vanuit de verschillende lenzen? Hoe kan je deze verschillende lenzen toepassen om nieuwe kansen en mogelijkheden in je bedrijf te benutten?

Klik op de link hieronder voor een interview met Ellen Gallagher over The Osedax”: http://https://www.youtube.com/watch?v=I0qUfKCW-D8

 

 

Ben je benieuwd naar wat onbekend terrein jouw organisatie kan bieden? Wij helpen jou graag je medewerkers te inspireren en te activeren in deze crisis. Hier zie je hoe wij jou kunnen helpen.